29 C
Tuzla
18.06.2024.

O migrantima u BiH brinu međunarodne organizacije, kada će tu ulogu preuzeti država?

Vijeće ministara BiH usvojilo je Informaciju Ministarstva sigurnosti o izradi Plana tranzicije u upravljanju migracijama te je donijelo odgovarajuće zaključke kojima se želi osigurati kvalitetna tranzicija upravljanja privremenim prihvatnim centrima (PPC) s međunarodnih organizacija na institucije Bosne i Hercegovine.

Vijeće ministara BiH uz podršku Evropske unije želi ojačati kapacitete Bosne i Hercegovine kako bi država preuzela upravljanje PPC-ima i kordinaciju svih aktivnosti za smanjenje i sprečavanje nezakonitih migracija, što bi u konačnici dovelo do smanjenog ulaska nezakonitih migranata kako u BiH, tako i na područje zapadne Evrope.

Ministarstvo sigurnosti će predložiti Vijeću ministara BiH odluku o imenovanju radne grupe koja će pripremiti Prijedlog plana tranzicije u upravljanju migracijama. U ovu radnu grupu bit će imenovani predstavnici državnih mistarstava sigurnosti – Službe za poslove sa strancima, finansija i trezora, za ljudska prava i izbjeglice, kao i civilnih poslova BiH, a po potrebi i predstavnici drugih nadležnih institucija.

Nakon usvajanja Plana tranzicije, radna grupа će sačiniti prijedlog potrebnih finansijskih sredstava za potrebe njegove realizacije i dostaviti ga Vijeću ministara BiH na usvajanje.

Bosna i Hercegovina se od kraja 2017. godine kao i mnoge druge evropske zemlje, našla na ruti kretanja nezakonitih migranata zbog čega su u skladu s odlukama Vijeća ministara BiH otvoreni privremeni prihvatni centri za njihov smještaj na više lokacija u BiH.

Privremenim prihvatnim centrima upravlja Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u saradnji sa Službom za poslove sa strancima.

Aktivnosti za osiguranje smještaja, ishrane, higijene i drugih potreba za migrante koji dolaze u BiH uglavnom se finansiraju sredstvima Evropske unije, putem IPA fondova, navode iz Vijeća ministara BiH.

Vezane vijesti

TUZLA