25 C
Tuzla
28.05.2024.

Objavljene Rang liste za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom

Komisija za razmatranje prijava po raspisanom Konkursu za dodjelu stipendija učenicima/studentima sa invaliditetom pri Ministartvu obrazovanja u nauke, objavila je danas rang liste kandidata na internet stranici Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Osnovne škole

Rang lista za redovne učenike sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i lista odbačenih zahtjeva nalaze se na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u osnovnim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Srednje škole

Dostupne su i Rang lista za srednjoškolce sa invaliditetom i lista odbačenih zahtjeva. Ukoliko ste aplicirali, status vaše prijave provjetite na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim učenicima sa invaliditetom u srednjim školama na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani.

Visoko obrazovanje

Za studente na visokom obrazovanju, također su dostupne informacije o dodijeljenim stipendijama i odbačenim zahtjevima na linku:

Rang listu kandidata za dodjelu stipendija redovnim studentima sa invaliditetom, koji studiraju na javnoj visokoškolskoj ustanovi sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona i Listu kandidata čiji su zahtjevi odbačeni kao nekompletni ili odbijeni kao neosnovani

Prigovori i dodatni dokumenti

Rok za podnošenje prigovora je osam dana, zaključno sa 7.12.2023. godine. Studentei, odnosno roditelji/staratelji učenika koji su stekli pravo na stipendiju, trebaju dostaviti kopiju lične karte (nije potrebno ovjeravati) i kopiju bankovnog računa studenta/učenika (nije potrebno ovjeravati) lično na portirnicu Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona ili putem e-maila: [email protected], radi pripreme ugovora za dodjelu stipendija. Ukoliko kandidat nema bankovni račun, može se dostaviti bankovni račun roditelja uz naznaku da je račun jednog od roditelja.

Vezane vijesti

TUZLA