15 C
Tuzla
20.05.2024.

Održana sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle, razmatrane tačke o regulacionom planu Kampusa

U ponedjeljak, 13.2.2023. godine, u objektu Kuća prirode na Ilinčici, održana je  27. sjednica Kolegija gradonačelnika Tuzle. Na sjednici su, između ostalog razmatrani prijedlozi Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli”, Odluke o provođenju Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli” i Odluke o usvajanju Regulacionog plana prostorne cjeline ZBR „Stara kasarna-Kampus Univerziteta u Tuzli”. Sjednici je prisustvovala rektorica Univerziteta u Tuzli, dr. Nermina Hadžigrahić, sa saradnicima, koja se zahvalila gradskim službama na saradnji u pripremi nacrta i prijedloga Regulacionog plana Kampusa, te naglasila da se radi o otvorenom konceptu  Kampusa, koji će doprinijeti ukupnom razvoju zajednice.

Na Kolegiju su razmatrani prijedlozi Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera poboljšanja energijske efikasnosti i mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle i Odluke o postupku i uslovima za dodjelu sredstava za subvencioniranje troškova sanacije zajedničkih dijelova zgrada. Utvrđen je prijedlog Odluke o bratimljenju Grada Tuzle i Grada Rijeke, te Izvještaj o upravnom rješavanju za 2022. godinu, te razmatrana Informacija o početku aktivnosti u realizaciji nabavljenog programskog rješenja upravljanja registrom gradske imovine. Svi materijali će biti upućeni na razmatranje i usvajanje na narednoj sjednici Gradskog vijeća.

Vezane vijesti

TUZLA