15 C
Tuzla
22.05.2024.

Ombudsmeni BiH: Još mnogo izazova na polju ostvarivanja rodne ravnopravnosti

Ombudsmeni Bosne i Hercegovine dr Jasminka Džumhur, Nives Jukić i dr Nevenko Vranješ čestitaju 8. mart, Međunarodni dan žena, ali i podsjećaju da je još mnogo izazova na polju ostvarivanja rodne ravnopravnosti i unapređenja položaja žena u bh. društvu.

Ombudsmeni su u svom dosadašnjem radu postupali u više predmeta u kojima su navodi žalbe ukazivali na povredu rodne ravnopravnosti, a konkretnije, na činjenicu da su žene koje su ostale u drugom stanju bile suočene sa kršenjem prava iz radnog odnosa, kao i činjenicu da vanbračna zajednica ne uživa de facto isti stepen zaštite kao bračna zajednica u pogledu ostvarivanja pojedinih imovinskih prava, kao što su pravo na izdržavanja ili nasljeđivanje zajedničke imovine.

Zbog toga je važno naglasiti da se, uprkos značajnom napretku, ekonomska neravnopravnost žena još nalazi u samom korijenu svih drugih oblika kršenja prava žena na  osnovu spola, njihovog bračnog i porodičnog statusa i materinstva.

U procesu zaštite od rodno zasnovane diskriminacije, Zakonom o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini formirani su mehanizmi koji se koriste u predmetima ove vrste, što uključuje i krivično-pravnu zaštitu, dok Ombudsmeni preduzimaju mjere po žalbama građana u skladu sa Zakonom o zabrani diskriminacije.

Ovaj datum prilika je da se sagleda učinjeni napredak i pozove na promijene, uključujući i promjenu u načinu razmišljanja  o ulogama žena i muškaraca u društvu, bez čega nema nema ni istinskog poštivanja ljudskih prava žena.

Ombudsmeni stoga pozivaju na ulaganje dodatnih napora u pravcu osiguranja ravnopravnosti i uživanju svih prava, posebno učešća žena u javnom životu u skladu sa odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, te pozivaju  nadležene da poduzmu mjere, uključujući i afirmativne aktivnosti na osiguranju ovog principa. Pri tome, Ombudsmeni posebno ističu važnost poduzimanja mjera na sprečavanju nasilja nad ženama, uključujući i nasilje putem informacijsko-komunikacijskih tehnologija, govora mržnje i sl.

Vezane vijesti

TUZLA