15.5 C
Tuzla
13.06.2024.

OSCE: Razlike između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata u fokusu obuke održane uz podršku Misije OSCE-a u BiH

Više od 40 predstavnika Granične policije BiH, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Službe za poslove sa strancima i Tužilaštva BiH je prisustvovalo trodnevnoj, multisektorskoj obuci o razlikama između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata, koja je završena danas, 22. marta 2023. godine u Sarajevu. Obuku je organizovala Misija OSCE-a u BiH, u koordinaciji sa Njemačkom agencijom za međunarodnu saradnju (GIZ).

Cilj obuke je bio da se poveća nivo praktičnog i teoretskog znanja učesnika o elementima krivičnih djela povezanih sa trgovinom ljudima i da ih se osposobi da uoče razlike između trgovine ljudima i krijumčarenja migranata.

„Borba protiv trgovine ljudima – gnusnog oblika modernog ropstva – predstavlja jedan od ključnih prioriteta naše Misije“, rekao je ambasador Brian Aggeler, šef Misije OSCE-a u BiH. „Osnovna ljudska prava moraju biti u središtu svih napora usmjerenih ka borbi protiv trgovine ljudima, kao i ka upravljanju mješovitim migracionim tokovima, djelotvornoj kontroli granica, procesuiranju trgovaca i krijumčara ljudima te ka pružanju naknade i podrške žrtvama trgovine ljudima.“

 

Iako je Bosna i Hercegovina država porijekla, odredišta i tranzita kada je u pitanju trgovina ženama, muškarcima i djecom, kao i krijumčarenje migranata, ti izazovi su transnacionalno pitanje. Samir Rizvo, državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija, je naglasio da trgovina ljudima, zajedno sa krijumčarenjem migranata, podriva vladavinu prava i doprinosi drugim oblicima transnacionalnog organizovanog kriminala. „Na ovom seminaru, predstavnici tužilaštva i agencija za provedbu zakona, uključujući pripadnike Granične policije, su unaprijedili svoje vještine sa ciljem uočavanja razlika između krijumčarenja i trgovine ljudima i primjene socijalnog pristupa identifikaciji žrtava trgovine ljudima“, rekao je Rizvo.

Na obuci je GIZ ukratko predstavio svoj projekat o sprečavanju i borbi protiv trgovine ljudima na Zapadnom Balkanu (PaCT). Jedan od ciljeva projekta, a koji se fokusira na savjetovanje javnih organa i civilnog društva, je uspostavljanje neophodnih uslova za povećanje otpornosti žrtava i poboljšanje zaštite potencijalnih žrtava. „Projekat promoviše saradnju i koordinaciju između lokalnih i centralnih vlasti koje djeluju u ovoj oblasti. Zato mislim da ova obuka može pomoći da se ojača saradnja i koordinacija između svih relevantnih sudionika u našoj zemlji“, rekla je Tatjana Junuzagić, koordinatorica PaCT projekta za BiH.

Ova obuka je dio širih napora Misije OSCE-a u BiH da pruži podršku borbi protiv trgovine ljudima u BiH putem jačanja kapaciteta nadležnih institucija da otkriju, provedu istragu i procesuiraju takva krivična djela.

Vezane vijesti

TUZLA