Petrol nagrađuje za poslovnu uspješnost svoje uposlenike

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO

Na kraju ove turbuletne, teške i izazovne godine, kompanija Petrol BH Oil Company d.o.o., kao članica grupe Petrol d.d. u BiH, se uz velike napore svojih uposlenika, zadržala na uspješnom, poslovnom putu. Naši uposlenici su svakodnevno bili na raspolaganju našim kupcima, obavljali su svoj posao savjesno, uz poštivanje svih mjera opreza. Iako je zabilježen pad  prihoda, i planirani poslovni ciljevi će se teško doseći, menadžement kompanije Petrol je ipak odlučio da na kraju godine svakoga uposlenika nagradi sa novčanom nagradom za trud, rad, i visok nivo profesionalnosti, koji su sve kolege pokazale u vanrednim situacijama.

»Nakon jako izazovne godine, odlučili smo sve naše kolege nagraditi sa novčanom nagradom zbog zavidnog nivoa profesionalnosti i pokazivanjem pripadnosti kompaniji u vanrednim uslovima. Ono na što sam jako ponosan je da smo sačuvali sva radna mjesta i da nismo otpustili niti jednog radnika.« istaknuo je direktor kompanije Petrol, Gregor Žnidaršič.