Počela isplata civilnih invalidnina

Počela isplata civilnih invalidnina

Objavio: -

Nalozi za isplatu civilnih invalidnina (tuđa njega i pomoći) i invalidnina za civilne žrtve rata u Federaciji Bosne i Hercegovine za juni 2016. godine su upućeni prema bankama.

Federalno ministarstvo financija/finansija je osiguralo sredstva za ove kategorije u ukupnom iznosu od 13.832.722,19 KM.