5 C
Tuzla
27.02.2024.

Porezni obveznici FBiH za period januar – juni 2021. uplatili preko 2 milijarde KM javnih prihoda

Prema podacima Porezne uprava Federacije BiH  porezni obveznici Federacije BiH u periodu januar – juni 2021. godine uplatili 2.735.996.349 KM javnih prihoda, što je u odnosu na isti period 2020. godine više za 289.594.718 KM, ili za 11,84 %.

Uplate javnih prihoda u periodu januar – juni 2021. godine u odnosu na period

januar – juni 2020. godine po kantonima prikazujemo u sljedećoj tabeli:

 

R.br. Kantoni januar-juni 2020 januar-juni 2021 index       (jan-juni 21/20) razlika u KM učešće u ukupnoj naplati (%)
1. Sarajevski 938.535.720 1.008.488.425 107,45 69.952.705 36,86
2. Tuzlanski 416.280.367 467.383.146 112,28 51.102.779 17,08
3. Zeničko-dobojski 293.240.273 351.971.061 120,03 58.730.788 12,86
4. Hercegovačko-neretvanski 294.312.416 321.194.759 109,13 26.882.342 11,74
5. Srednjobosanski 177.194.509 206.446.346 116,51 29.251.838 7,55
6. Unsko-sanski 144.506.035 163.896.599 113,42 19.390.563 5,99
7. Zapadnohercegovački 89.097.586 106.361.361 119,38 17.263.775 3,89
8. Kanton 10 43.441.925 52.171.593 120,10 8.729.668 1,91
9. Bosansko-podrinjski 26.160.716 30.172.565 115,34 4.011.849 1,10
10. Posavski 23.632.084 27.910.494 118,10 4.278.410 1,02
UKUPNO 2.446.401.631 2.735.996.349 111,84 289.594.718 100,00

 

U strukturi javnih prihoda za period januar – juni 2021. godine:

– porez na dohodak i zaostali prihodi od poreza fizičkih lica naplaćeni su u iznosu 228.047.469  KM,

– porez na dobit i zaostali prihodi od poreza na dobit naplaćeni su u iznosu 212.434.972 KM,

– porez na promet nepokretnosti i prava naplaćen je u iznosu 33.840.647 KM,

porez na imovinu, nasljeđe i poklon naplaćen je u iznosu 22.104.322 KM,

– zaostali prihodi od ostalih poreza naplaćeni su u iznosu 302.465 KM,

– takse i naknade su naplaćene u iznosu 336.928.157 KM,

– novčane kazne su naplaćene u iznosu 21.563.916 KM,

– članarine su naplaćene u iznosu 3.670.191 KM,

– ostali javni prihodi naplaćeni su u iznosu 2.310.261 KM.

U periodu januar – juni 2021. godine naplaćeni su doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje i doprinosi za slučaj nezaposlenosti u ukupnom iznosu od 1.874.317.842 KM.

U strukturi doprinosa za period januar – juni 2021. godine naplaćeni su:

– doprinosi za PIO/MIO u iznosu 1.048.280.143 KM,

– doprinosi za zdravstveno osiguranje u iznosu 739.772.379 KM,

– doprinosi za osiguranje za slučaj nezaposlenosti u iznosu 86.265.320 KM.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30.06.2021. godine iznosio je 526.978. Ovaj broj veći je za 2.889 u odnosu na podatak od 31.05.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 524.089.

Evidentiranje prometa putem fiskalnih uređaja

Prema službenim podacima Porezne uprave Federacije BiH na dan 30.06.2021. godine na području Federacije BiH instalirano je ukupno 87.344 fiskalnih uređaja, putem kojih je u junu 2021. godine evidentiran ukupan promet u iznosu 4.031.363.051,62 KM.

U odnosu na 30.06.2020. godine broj fiskalnih uređaja je veći za 3.329, a evidentirani promet u mjesecu junu 2021.godine je veći u odnosu na juni 2020. godine za 360.828.624,53 KM.

Općina s najvećim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.06. 2021. godine je Općina Centar Sarajevo na čijem području je instalirano 5.727 fiskalnih uređaja.

Općina s najmanjim brojem fiskalnih uređaja na dan 30.06.2021. godine je Općina Dobretići na čijem području su instalirana 4 fiskalna uređaja.

Općina na kojoj je evidentiran najveći ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2021. godine je Općina Novi Grad Sarajevo na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 340.022.406,31 KM.

Općina na kojoj je evidentiran najmanji ukupan promet putem fiskalnih uređaja u junu 2021. godine je Općina Dobretići na čijem području je evidentiran ukupan promet fiskalnih uređaja u iznosu 62.538,75 KM.

Podatke o broju fiskalnih uređaja i evidentiranom prometu putem fiskalnih uređaja za mjesec juni možete preuzeti na linku

http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/PrometOpcine_2021_06.pdf

 

Vezane vijesti

TUZLA