18 C
Tuzla
13.06.2024.

Potpisan Protokol o provedbi projekta ”Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici”

Udruženje ”Vive Žene” Tuzla i Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona potpisali su Protokol o saradnji na projektu ”Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona” u okviru regionalnog projekta: ”Sprovođenje normi, mijenjanje stavova”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Opći cilj projekta je doprinos sprječavanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz obavezno predlaganje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona.

”Ovo je problem koji ne može rješavati jedna institucija, on je jako kompleksan u društvu, došlo je do porasta zadnjih godina. Kada sarađujemo sa ostalim institucijama koje su dio Protokola, dio Akcionog plana Strategije sprječavanja nasilja u porodici na području TK onda kroz zajedničko djelovanje možemo pružiti adekvatnu podršku svim žrtvama nasilja u porodici. U većini slučajeva to jesu žene i djece, članovi porodice”, kazala je Aida Mustačević Cipurković, koordinatorica projekta.

Safet Ibrahimović, direktor Uprave policije MUP-a TK kazao je da je vrlo bitno da postoji ovakva organizacija jer to pomaže policiji u izvršavanju određenih zadataka.

”Pogotovo kada imamo žrtve nasilja sa kojima policija ne zna šta da uradi, a imamo ovu organizaciju kojoj se obratimo, i oni u svakom našem zahtjevu izađu u susret”, naveo je Ibrahimović.

Vezane vijesti

TUZLA