10.5 C
Tuzla
01.03.2024.

Predstavljanje nalaza i preporuka za unaprjeđenje borbe protiv korupcije

Projekat “Institucionalna podrška antikorupciji u BiH – IPAK”, koji finansira Evropska unija, pripremio je sveobuhvatnu analizu i preporuke za unaprijeđenje borbe protiv korupcije u oblastima i institucijama posebno sklonim korupciji, odnosno sa posebnim rizikom od nastanka akorupcije koje će biti predstavljene na današnjoj konferenciji putem Zoom platforme.

Na konferenciju je pozvano oko 80 predstavnika vlada na svim nivoima, ministarstva pravde, Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i antikorupcijskih tijela na svim nivoima u BiH, Uprave za indikretno oporezivanje, ministarstava obrazovanja i zdravstva, relevantnih OCD aktivnih u borbi protiv korupcije, medijskih i novinarskih udruženja, te stručnjaka sa iskustvom u transparentnosti institucija.

Cilj konferencije je pružiti relevantnim zainteresovanim stranama mogućnost za dodatni doprinos u preporukama i identifikovati prepreke za njihovo sprovođenje, kao i načine njihovog uklanjanja ili prevazilaženja.

Istraživanjem se nastoji ustanoviti koje su oblasti i institucije u BiH naročito sklone nastanku korupcije na temelju analiza stanja i preporuka relevantnih međunarodnih, ali i domaćih organizacija. Fokus istraživanja su preporuke relevantnih međunarodnih organizacija kao što su GRECO, Evropska komisija, Ujedinjene nacije, OECD, o stanju, koruptivnim rizicima i antikoruptivnim mjerama za unapređenje borbe protiv korupcije u Bosni i Hercegovini.

Konferencija će biti održana danas sa početkom u 11 sati putem Zoom konferencijske platforme:

zoom.us/j/96773093287?pwd=QmtLVGU5YlN3bkpvek9WNUZMMUxqdz09

Meeting ID: 967 7309 3287 Passcode: 518815

Vezane vijesti

TUZLA