15 C
Tuzla
13.06.2024.

Preko 160 studenata bez zdravstvenog osiguranja zbog navršenih 26 godina

„Ja kao student ću za nekih 13 dana navršiti 26 godina i od toga dana gubim pravo na zdravstveno osioguranje prema važećim regulativama, što je paradoskalno za jednog budućeg medicinskog stručnjaka koji treba da pruža te usluge, što one preventivne što medicinske tretmane, a ja sam neću imati pravo da uživam u zdravstvenom osiguranju“ rekao je Benjamin Isić, predsjednik Lokalnog odbora u Tuzli Udruženja studenata medicine u BiH BoHeMSA.

Pored Benjamina Isića, preko 160 studenata na Univerzitetu u Tuzli izgubilo je pravo na zdravstveno osiguranje samo zbog toga što su napunili 26 godina iako imaju status redovnog studenta. Problem leži u  Zakonu o zdravstvenom osiguranju koji navodi da pravo na zdravstveno osiguranje imaju studenti koji redovno pohađaju studij i to najduže do 26 godine života.

„Studenti na fakultetima čiji studij traje pet ili više godina su posebno diskriminisani u odnosu na studente čiji studij traje tri ili više godina. Oni nemaju mogućnost da ponavljaju određenu godinu, a samim tim veliki broj studentata je ostao i u situacijama kada redovno pohađaju studij i kada nisu gubili jednu godinu. „ dodala je  Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „Zemlja djece u BiH“.

Jedini način da studenti koji imaju 26 godina i više, ostanu zdravstveno osigurani, jeste da samostalno uplaćuju doprinose za zdravstveno osiguranje.

„Što apsolutno nije prihvatljivo jer se radi o visokim sumama za redovne studente jer oni ne mogu na drugi način ostvariti to pravo niti imaju samostalnih prihoda. Primjera radi, samo ću reći  da redovni studenti koji žele uplaćivati doprinose u TK moraju uplatiti 400 KM unazad šest mjeseci i onda svaki naredni mjesec ove doprinose“ naglasila je Mirsada Bajramović, direktorica Udruženja „Zemlja djece u BiH.

Ovaj problem nije karakterističan samo za TK. Međutim, u Bosansko podrinjskom kantonu ovaj problem rješen je preko Ministarstva za rad i socijalnu politiku koje svake godine objavljuje Javni poziv za neosigurana lica i studenti imaju pravo da se na taj Javni poziv prijave. Iz Zavoda za javno zdravstvo TK, kao jednog  od partnera Mreže „Zdravstveno osiguranje za sve“  smatraju da bi se taj problem na području TK mogao riješiti na sličan način.

„Kad se pojavite za takvim zahtjevom onda ide priča kako to puno košta. U varijanti da to plaćaju studenti to je 120 hiljada KM, a u varijattni da to plaća resorno ministarstvo to je 30 hiljada KM. Pod pretpostavkom da ima 1000 studenata  to je nekih 180 hiljAda KM. Ministarstvo to uvijek može platiti, a posljedice koje imaju studenti zbog ovoga ne treba govoriti“ zaključio je Muradif Šarić, JU Zavod za javno zdravstvo TK

Iako se za sada prijavilo preko 160 studenata koji su u ovom problemu, iz Mreže smatraju da bi taj broj mogao biti mnogo veći. Kako dalje ističu, da bi svi studenti bili ravnopravni, ovaj problem je potrebno hitno riješiti kako na kantonalnom tako i na federalnom nivou.

 

 

 

 

Vezane vijesti

TUZLA