15 C
Tuzla
30.05.2024.

Rudari Kreke i Zenice dobili odgovor od Vlade FBiH

Samostalni sindikat radnika rudnika FBiH, dobio je pismeno izjašnjenje od Vlade FBiH o zahtjevu za prestanak provođenja aktivnosti JP Elektroprivreda BIH u vezi obezbjeđenja uslova za realizaciju Odluke o stečaju u rudnicima Kreka i Zenica, a koja je usvojena od strane Nadzornog odbora EP BiH.

U dostavljenom izjašnjenju između ostalog navodi se da je Vlada FBiH donijela zaključak, kojim je zadužila JP Elektroprivreda BIH da dodatno sagleda i analizira pokretanje predstečajnog, odnosnostečajnog postupka nad ovim rudnicima, vodeći računa o potrebnim količinama ugljau narednim godinama i elektronergetskom bilansu.

Takođe navodi se da Vlada FBiH nije nadležna za davanje saglasnosti za pokretanje predstečajnog, odnosno stečajnog postupka za rudnike koji su u sastavu Koncerna JP Elektroprivreda BiH. Imajući u vidu da Vlada nije dala saglasnost za pokretanje ovog procesa, samim tim ne može ni pokrenuti aktivnosti stavljanja van snage nečega što nije niti donijela, navodi se između ostalog u izjašnjenju Vlade Federacije BIH.

Vezane vijesti

TUZLA