23.9 C
Tuzla
15.04.2024.

Saopćenje UKC-a Tuzla: Zaprimljena žalba za nabavku linearnog akceleratora

Prema Zakonu o javnim nabavkama Univerzitetski klinički centar Tuzla je na portalu javnih nabavki 23. oktobra 2023. godine objavio tendersku dokumentaciju za nabavku “Linearnog akceleratora, C'T simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma” procijenjene vrijednosti 8.547.008,55 KM bez PDV-a.

Javno otvaranje ponuda održano je 17. januara u 12 sati. Zaprimljene su dvije ponude.

Nakon pregleda, analize i ocjene ponuda, Komisija je dala preporuku za izbor ponuđača. Na osnovu date preporuke, donešena je Odluka o izboru ponuđača.

Univerzitetski klinički centar Tuzla je 6. februara zaprimio žalbu jednog od ponuđača. Nakon sprovedene analize dokumentacija je proslijeđena na Ured za razmatranje žalbi BiH sa sjedištem u Sarajevu.

Tenderski postupak nabavke “Linearnog akceleratora, C'T simulatora, Sistema za planiranje u radioterapiji i Fantoma” dalje će se provoditi u skladu sa preporukama Ureda za razmatranje žalbi BiH.

Vezane vijesti

TUZLA