30.5 C
Tuzla
23.07.2024.

Slobodan pristup informacijama ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti

Pravo na pristup informacijama ključan je dio Opće deklaracije o ljudskim pravima prema kojem svako ima pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, na slobodan pristup informacijama te da od javnih institucija zahtijeva informacije od javnog značaja, čime se osigurava transparentno i efikasno upravljanje javnim resursima.

Radi se o materiji (pravo na pristup informacijama) koja je u Bosni i Hercegovini uređena zakonima usvojenim na državnoj i entitetskoj razini.

Zakon o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini (ZOSPI BiH) usvojen je 2000. godine, a 2001. godine usvojeni su Zakon o slobodi pristupa informacijama Federacije Bosne i Hercegovine (ZOSPI FBiH) i Zakon o slobodi pristupa informacijama Republike Srpske (ZOSPI RS), a u Brčko distriktu BiH na snazi je Uputstvo za primjenu Zakona o slobodi pristupa informacijama BiH.

Značaj i rezultati proaktivne transparentnosti u javnoj upravi u BiH, kao i reforme koje predstavnici bh. vlasti trebaju realizirati, bit će razmatrani pod okriljem online-konferencije koja će biti organizirana u Sarajevu 28. septembra na Međunarodni dan slobode pristupa informacijama koji je proglasio UNESCO 2002. godine na temelju Evropske konvencije o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te Konvencije o pristupu informacijama, javlja Agencija MITA Group.

Državni koordinator za reformu javne uprave u BiH Dragan Ćuzulan, tim povodom, podsjeća kako je Bosna i Hercegovina bila prva država u regionu koja je usvojila Zakon o slobodi pristupa informacijama BiH, a koji je u vrijeme donošenja, sadržavao vrlo progresivna rješenja.

– Međutim, zemlje u regiji vremenom su mijenjale svoja zakonodavstva, neke od njih su pravo pristupa informacijama unijele i u ustav, a BiH ostala je na nivou rješenja od prije 20 godina. Današnji ZOSPI, između ostalog, ne prepoznaje potrebu za proaktivnim pristupom informisanju građana. Stoga su promjene nužne i neminovne zbog naših aspiracija da se priključimo porodici evropskih zemalja – kazao je Ćuzulan.

Zbog izuzetno složenog i decentraliziranog političko-administrativnog uređenja, BiH ima glomazan državni aparat, te skupu administraciju, što potvrđuju brojne studije i izvještaji Evropske komisije.

– Efikasan sustav ostvarivanja i zaštite prava na pristup informacijama predstavlja ogledalo odgovornosti i transparentnosti vlasti, stoga sam ponosna da je Agencija za statistiku BiH jedna od četiri institucije koje u potpunosti poštuju proaktivnu transparentnost u javnoj upravi što predstavlja značajan iskorak naše zemlje ka Europskoj uniji – kazala je Vesna Ćužić, v.d. direktora Agencije za statistiku BiH.

Suradnja organa javne uprave s civilnom društvom, medijima, akademskom zajednicom i sindikatima od krucijalnog je značaja u ovom procesu.

– Program jačanja javnih institucija u BiH, kao dio podrške reformi javne uprave, od 2015. godine podržava razvoj standarda proaktivne transparentnosti, izgradnju kapaciteta institucija za unapređenje transparentnosti kao i međuinstitucionalnu saradnju. Uključivanjem javnosti u proces donošenja odluka jača se povjerenje građana u tijela vlasti i omogućava dvosmjerna komunikacija na relaciji građani – javna tijela – naglasio je Mathias Mühle, rukovodilac projekta u njemačkom GIZ-u, koji ovaj projekat provodi uime vlada Njemačke i Velike Britanije.

Inače, Vijeće ministara BiH je početkom decembra 2018. godine na 160. sjednici usvojilo Politiku i Standarde proaktivne transparentnosti i u vezi s tim zadužilo sve institucije Vijeća ministara da redovno ažuriraju dokumente i informacije objavljene na svojim službenim web-stranicama.

Politika proaktivne transparentnosti i Standardi proaktivne transparentnosti izrađeni su u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi GIZ.

Četiri institucije Agencija za statistiku BiH, Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Ured koordinatora za reformu javne uprave i Direkcija za evropske integracije, pokrenule su u okviru Programa jačanja javnih institucija 2015. godine inicijativu za unapređenje transparentnosti u javnoj upravi.

Inicijativa se zasniva na opredjeljenju vlasti u BiH da provedu reforme, kao što su reforma javne uprave i borba protiv korupcije, ali i na međunarodnim inicijativama, poput Partnerstva za otvorenu vlast.

Institucije su, zajedno sa organizacijama civilnog društva, Transparency International BiH, Centar za društvena istraživanja Analitika i Centar za istraživačko novinarstvo, izradile određene dokumente.

Između ostalog, u okviru Programa jačanja javnih institucija sačinjena je i publikacija o proaktivnoj transparentnosti, piše Fena.

Vezane vijesti

TUZLA