25.5 C
Tuzla
24.06.2024.

Snažnim koracima do ravnopravnosti spolova – bolje prilike za zapošljavanje marginaliziranih žena

Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE osnažuje građane i vlasti u Bosni i Hercegovini kako bi unaprijedili zaštitu ljudskih prava, te omogućili bolje uslove i prilike za zapošljavanje marginaliziranim ženama u Bosni i Hercegovini.

Nakon Programa podrške marginaliziranim grupama – USAID PPMG, koji je podržao osnivanje oko 200 biznisa koje vode žene u 27 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, USAID Bosnia and Herzegovina kroz Program podrške zaštiti ljudskih prava USAID/INSPIRE nastavlja svoju misiju ekonomskog osnaživanja žena u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući saradnji i partnerstvu s deset jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, udruženim sredstvima u iznosu od 600.000 KM kreiran je Preduzetnički fond za žene u Banovićima, Banjoj Luci, Bosanskoj Krupi, Doboju, Gračanici, Han Pijesku, Kaknju, Kozarskoj Dubici, Ljubuškom i Modriči, kroz koji je u proteklih godinu dana podržano osnivanje i razvoj 66 biznisa koje vode žene. To su biznisi koji osiguravaju egzistenciju, povećavaju samostalnost i vraćaju vjeru u bolje sutra.

Uz finansijsku, promotivnu i stručnu mentorsku podršku, preduzetnice su dobile priliku svoje snove pretočiti u stvarnost i razviti osjećaj povjerenja, pripadnosti, osjećaj da nisu same i da pokretanjem vlastitog biznisa doprinose konkurentnosti lokalnih ekonomija, stvaranju mogućnosti za zapošljavanje teško zapošljivih kategorija i bolje zajedničke budućnosti za sebe i druge.

Realizacija projekta ima direktan, pozitivan utjecaj na ambicije, napore i implementaciju poslovnih ideja 66 preduzetnica u 10 lokalnih zajednica u BiH, te na osnivanje biznisa nezaposlenih žena mlađih od 35 godina (36,36%), dugoročno nezaposlenih žena (27,27%), žena koje će svoje djelatnosti provoditi na selu (15,15%), samohranih majki (9,01%), žena u nepovoljnoj materijalnoj situaciji (6,06%), te žena sa invaliditetom (3,03%) i žena koje u porodici imaju osobu/e sa invaliditetom (3,03%).


Ekonomska emancipacija žena smatra se preduvjetom za ravnopravnost spolova, a današnji Međunarodni dan žena odlična je prilika da se prisjetimo da
bez učešća žena u radnoj snazi jedne zemlje nema stvarnog ekonomskog napretka i rasta, te da žene kao značajna, ali nedovoljno iskorištena snaga u privredi, doprinose razvoju, stvarajući nove ekonomske i socijalne prilike.

Vezane vijesti

TUZLA