14 C
Tuzla
27.05.2024.

Šta je ZZO TK osigurao za onkološke pacijente?

Osigurane osobe Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona se radi prestanka rada na aparatu za radioterapiju u JZU UKC Tuzla, na pružanje navedene usluge upućuju u druge zdravstvene ustanove na području Federacije BiH.

Kako se u periodu pružanja radioterapije, većini osiguranih osoba uporedo pruža i usluga primanja cistostatika, isti se također upućuju u druge ustanove.

Navedene usluge se u skladu sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti koji će se pružati osiguranim osobama na teritoriji FBiH, finansiraju iz sredstava Fonda solidarnosti, a na osnovu saglasnosti koju izdaje Komisija Fonda solidarnosti koja se nalazi i djeluje u UKC Tuzla.

Zavod je od početka upućivanja onkoloških pacijenata na pružanje usluga radioterapije i citoterapije u druge zdravstvene ustanove van kantona, preuzeo obavezu plaćanja zdravstvene zaštite i drugih prava.

Zavod je onkološkim pacijentima obezbijedio sljedeće:

  • naknadu putnih troškova (naknada se odobrava za svaki odlazak i povratak na radioterapiju) – refundacija troškova se vrši na osnovu zahtjeva osiguranog lica,
  • plaćanje prijevoza sanitetskim vozilom u slučaju kada postoje indikacije za to,
  • troškove biohemijskih analiza,
  • preglede liječnika,
  • određivanje KS i DKS,
  • CT simulator (markiranje pacijenta),
  • usluge davanja citostatika,
  • plaćanje bolničkog ležanja preko 30 dana (do 30 dana troškovi su na teret Fonda solidarnosti).

Treba naglasiti da Zavod već duži vremenski period vrši refundaciju troškova osiguranim osobama koje su upućene na radioterapiju u zdravstvenu ustanovu van kantona na osnovu medicinske dokumentacije i po osnovu zahtjeva osiguranog lica.

Također, odobrava se i prijevoz sanitetskim vozilima u slučajevima kada to zdravstveno stanje osigurane osobe zahtijeva.

Potrebu o prijevozu sanitetskim vozilom kao i potrebu za određivanjem stručne medicinske pratnje, a na osnovu zdravstvenog stanja osigurane osobe, određuje zdravstvena ustanova koja organizuje prijevoz.

Na osnovu Mišljenja o potrebi prijevoza sanitetskim vozilom iz nadležne zdravstvene ustanove, Zavod ovjerava i daje Saglasnost za prijevoz sanitetskim vozilom, navode iz Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Vezane vijesti

TUZLA