20.5 C
Tuzla
24.06.2024.

Tuzla: Subvencije za nabavku kamina na pelet, toplotnih pumpi, utopljavanje objekata

Zagađenje zraka u Tuzli, kao drugom najzagađenijem gradu u Europi, je jedan od najvećih problema koji pogađa veliki broj građana, a posebna šteta se nanosi ranjivim skupinama kao što su djeca, trudnice, kronično bolesni i stariji ljudi. Pored industrije i saobraćaja, veliki izvori zagađenja zraka su individualna ložišta, koja za zagrijavanje koriste fosilna goriva i to uglavnom ugalj sa visokim procentom sumpora. Dodatni problem je da većina ovih individualnih ložišta, zbog nepostojanja toplotne izolacije, koriste velike količine energenata.

Da bi se nešto uradilo na ovom planu i sama Uprava Grada Tuzla pokušava da riješi problem projektom sufinansiranja individualnih objekata na području grada koji će raditi na utopljavanju objekta ili nabavci i ugradnji toplotne pumpe.

Kao problem se pokazalo nedovoljno znanje građana o dobrobitima koje mogu imati ugradnjom toplotnih pumpi i implementrianjem mjera energetske efikasnosti. Dodatni problem je bio da su kriteriji za dobijanje sufinansiranja bili prestrogi i prihvatljivi samo za mali broj građana. Sve ovo je rezultiralo malim odzivom građana na prijavljivanje za sufinansiranje mjera za smanjenje zagađenja zraka tokom 2019. godine, tako da sva predviđena sredstva za sufinasiranje nisu iskorištena.

Zbog svega navedenoga, Grad Tuzla je u februaru 2020. uradio značajne izmjene Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aeroazagađenja na području Grada Tuzla, koja je mnogo prihvatljivija za građane što je i potvrdio zadnji javni poziv na koji se prijavio veliki  broj građana.

Grad Tuzla je nedavno raspisao još jedan Javni poziv za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini (datum objave: 11.09.2020.).

JAVNI POZIV za dodjelu sredstava za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja na području grada Tuzle u 2020. godini I PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet ovog javnog poziva je dodjela sredstava iz Budžeta Grada Tuzle za 2020. godinu za sufinansiranje mjera smanjenja aerozagađenja u individualnim stambenim i individualnim stambeno-poslovnim objektima na području grada Tuzle.

Pod mjerama smanjenja aerozagađenja koje su predmet sufinansiranja podrazumijevaju se:
a) nabavka i ugradnja toplotnih pumpi,
b) “utopljavanje” objekata u kojima se planira ugradnja toplotne pumpe, u vidu nabavke i ugradnje materijala za izolaciju vanjskih zidova i tavanice objekata i nabavke i ugradnje vanjske stolarije,
c) nabavka i ugradnja kompaktnih toplinskih podstanica – KTP i
d) nabavka i ugradnja kotlova sa isključivim pogonom na drvnu biomasu – peći na pelet.

Mjere smanjenja aerozagađenja koje nisu predmet sufinansiranja podrazumijevaju nabavku i ugradnju uređaja za zagrijavanje sa pogonom na električnu energiju.

Centar za ekologiju i energiju Tuzla realizuje projekat Edukacijom do smanjenja zagađenja zraka u Tuzli“

Za više informacija ili potrebnu pomoć možete se javiti na FB stranici Centar za ekologiju i energiju.

Projekat se provodi uz podršku Grada Tuzla.

Vezane vijesti

TUZLA