15.5 C
Tuzla
19.05.2024.

U BiH krajem maja na evidencijama službi zapošljavanja više od 420 hiljada osoba

Prema podacima zavoda i službi zapošljavanja u Bosni i Hercegovini sa 30.06.2020. godine na evidencijama je prijavljeno 421.300 nezaposlenih lica, što u odnosu na 31.05.2020. godine predstavlja smanjenje za 174 lica ili 0,04%. Od ukupnog broja lica koja traže zaposlenje, njih 240.235 ili 57,02% su žene.

Najveći broj evidentirane nezaposlenosti čine lica sa trećim stepenom obrazovanja KV radnici 31,60%, zatim radnici sa SSS 29,17%, te NKV radnici 26,69%.

Najveći broj evidentiranih nezaposlenih žena je sa SSS 32,41%, NKV radnica je 27,43%, a zatim  slijede KV radnice sa udjelom od 25,80% u ukupnom broju nezaposlenih žena.

Vezane vijesti

TUZLA