31 C
Tuzla
19.07.2024.

U Gračanici potpisan Memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa predstavnicima 16 gradova i općina

Ministar za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine Sevlid Hurtić potpisao je u Gračanici Memorandum o saradnji u oblasti iseljeništva sa predstavnicima 16 gradova i općina iz cijele Bosne i Hercegovine.

Značaj iseljeništva je sve veći, a u prilog tome govori da veći broj iseljenika zadržava snažnu vezu s Bosnom i Hercegovinom naročito prema lokalnoj zajednici, što se očituje u želji i interesu za doprinos ekonomskom i društvenom razvoju.

– S ponosom ističemo da smo već ostvarili partnerstvo Memorandumom sa 43 jedinice lokalne samouprave na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Međutim, naša misija se nastavlja te težimo potpisivanju Memoranduma sa svim gradovima i općinama u Bosni i Hercegovini kako bismo dodatno ojačali veze i povećali efikasnost naše sadašnje i buduće saradnje. Potpisivanjem Memoranduma o saradnji iz oblasti iseljeništva ostvaruju se međusobna saradnja i zajednički interes između Ministarstva i jedinica lokalne samouprave, a sve radi doprinosa realizaciji aktivnosti predviđenih Politikom o saradnji sa iseljeništvom, kao i realizaciji aktivnosti u vezi sa sveopćim unapređenjem saradnje sa iseljeništvom, pružanjem kvalitetnijih usluga iseljeništvu i uključivanju iseljeništva u razvoj Bosne i Hercegovine – kazao je Hurtić.

U praksi se pokazalo da je saradnja sa iseljeništvom posebno važna, učinkovita i vidljiva kada se odvija na lokalnom nivou. To je nivo vlasti koji efikasnije i direktno ostvaruje saradnju koja rezultira obostranom koristi, a ogleda se u dodjeli grant sradstava i putem projekata koje Ministarstvo zaključuje s međunarodnim organizacijama.

Hurtić je dodao da Ministarstvo dodjeljuje grantove podrške jedinicama lokalne samouprave za implementaciju politike o saradnji sa iseljeništvom te ovom prilikom pozvao sve jedinice lokalne samouprave da učestvuju na javnim pozivima i samim tim apliciraju u kvalitetnim projektima za grant sredstva, saopćeno je iz Kabineta Hurtića.

Vezane vijesti

TUZLA