26.7 C
Tuzla
20.07.2024.

U gradskoj upravi Tuzle predstavljen projekat uzgoja brzorastuće biomase koji provodi Elektroprivreda BiH

Gradonačelnik Tuzle, Jasmin Imamović, sa saradnicima, održao je danas sastanak sa predstavnicima Elektroprivrede BiH, na kojem je predstavljen projekat uzgoja  brzorastuće biomase, koji Elektroprivreda BiH provodi u okviru procesa dekarbonizacije energetskog sektora, kao i energetske tranzicije ugljenih regiona.

Predstavnici Elektroprivrede BiH su upoznali gradonačelnika i saradnike sa novim pravcima razvoja ovog koncerna, a posebno sa aktivnostima na dekarbonizaciji energetskog sektora i pravednoj tranziciji ugljenih regiona.

Anes Kazagić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj EPBiH, objasnio je da se radi o jednomod  projekata, a to je projekat uzgoja brzorastuće biomase na zemljištu rudnika. „Projekat je višestruko koristan za cijelu zajednicu. Zasadima brzorastućeg bilja pospješujemo okoliš, poboljšavamo izgled naše sredine, a proizvodnjom biomase zamjenjujemo dio uglja na termoblokovima, čime se smanjuje emisija CO2“, rekao je Kazagić, te upoznao prisutne da su već uspostavljena dva eksperimentalna zasada u Kreki i Brezi, na po jednom hektaru površine, te da se u narednoj godini namjerava zasaditi još 15 ha, po pet u Kreki, Brezi i Đurđeviku, a u narednim godinama  proizvodnja biomase će se još znatnije multiplicirati.

Nevad Ikanović, vodeći stručni saradnik za razvoj rudnika u Elektroprivredi BiH, naglasio je da je pitanje energetske tranzicije temeljno pitanje za cijeli region, pa tako i za BiH, te da je Elektroprivreda otvorila niz projekata na tom putu sa glavnim ciljevima obezbjeđenja energetske neovisnosti BiH i diverzifikacije biznisa u energetsko-rudarskom sektoru u okviru portfolija EPBiH. „Projekat proizvodnje biomase je jedan od tih projekata jer omogućava znatno poboljšanje životne sredine i okoliša za stanovništvo u regijama gdje je uspostavljen, dakle u Tuzlanskom i Zeničko-dobojskom katonu. Radi se o uzgoju preko 14.000 sadnica  koje će značajno doprinijeti zaštiti okoliša, a u daljem razvoju omogućava nova upošljavanja, razvoj dodatnih privrednih aktivnosti, da određeni dio ljudi koji su uposleni u rudarskom sektoru nađu mogućnost novih upošljavanja“, dodao je Ikanović.

Gradonačelnik Imamović je izrazio veliki optimizam, kada je u pitanju realizacija predstavljenih pravaca u procesu dekarbonizacije i tranzicije energetskog sektora, a naročito u vezi sa prezentiranim projektom uzgoja brzorastuće biomase na zemljištu Rudnika Kreka. „Jako nam je važno da Elektroprivreda BiH širi pravce svog razvoja i da se prilagođava naloženoj dekarbonizaciji. Nama je važno da imamo jaku Elektroprivredu, kao uslov za energetsku neovisnost Bosne i Hercegovine, važno nam je da imamo kvalitetno grijanje u Tuzli i posebno nam je važan čist zrak. Projekat koji je danas prezentiran u meni budi optimizam. Nama je jako važna i Kreka. Ona ima ogroman kapital u vidu neiskorištenog zemljišta i sada to, što su neki pogrešno smatrali da je balast, je velika prednost i može biti motor razvoja.Velika količina stabala koja će biti zasađena u Tuzli i Đurđeviku je veoma dobra za kvalitet zraka i dobro je da se umjesto uglja loži drvena masa. Smanjiće se emisija sumpora i CO2. Mi, kao lokalna zajednica ćemo snažno podržati ovaj projekat. Radi se o pametnom projektu, korisnom za kvalitet života naših građana“, istakao je gradonačelnik Imamović.

Vezane vijesti

TUZLA