1.7 C
Tuzla
23.04.2024.

Utvrđen koeficijent za obračun i isplatu naknada demobilisanim borcima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom je utvrđen koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne naknade za život demobiliziranim borcima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2022. godine.

Iznos mjesečne naknade za izdržavanje demobilisanih boraca i članova njihovih porodica za ovaj period utvrđuje se na osnovu koeficijenta i odredbi Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Kako je objašnjeno, predloženim koeficijentom 1 (jedan), uz primjenu iznosa utvrđenog članom 22. Zakona, treba obezbijediti mjesečne isplate sredstava demobilisanim borcima i članovima njihovih porodica za period oktobar – decembar 2022. godine, u iznosima koji su u skladu sa odobrenim Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu. Davanjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Na ovaj način će se poštovati dosljedna primjena Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Za provedbu ove odluke osigurana su sredstva u Budžetu FBiH za 2022. godinu.

Inače, Transfer za provedbu Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica – novčana naknada za izdržavanje u ovoj godini iznosi ukupno 50.000.000 KM, saopšteno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Vezane vijesti

TUZLA