13.9 C
Tuzla
26.05.2024.

Vijeće ministara BiH usvojilo Program rada: Prioritet reforme na EU putu

Na prijedlog Kabineta predsjedavajuće jednoglasno je usvojen Program rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine za 2024. godinu, uz tehničke korekcije na sjednici, nakon što su usvojeni programi rada ministarstava, upravnih organizacija, institucija i tijela Vijeća ministara BiH.

Program rada sadrži najznačajnije aktivnosti koje Vijeće ministara BiH planira izvršiti u 2024. godini, na osnovu prijedloga državnih institucija, koji doprinose ostvarenju usvojenih strateških ciljeva i prioriteta zacrtanih Strateškim okvirom institucija BiH do 2030. godine i Srednjoročnim programom rada Vijeća ministara BiH od 2024. do 2026. godine. Istovremeno su u obzir uzeti i drugi usvojeni strateški dokumenti usmjereni, među ostalim, na provedbu reformi u oblastima javne uprave, pravosuđa, borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala.

Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji (EU) ostaje najznačajniji prioritet rada Vijeća ministara BiH, nakon dobijanja kandidatskog statusa i odluke Evropskog vijeća za otvaranje pregovora s BiH.

Vijeće ministara BiH nastavit će raditi na ispunjavanju preporuka koje za BiH proizlaze iz dokumenata Evropske komisije i obaveza iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju te Agende 2030 Ujedinjenih naroda, s ciljem održivog socioekonomskog razvoja BiH.

Program je fokusiran na ostvarenje ciljeva i prioriteta Vijeća ministara BiH sadržanih u Strateškom okviru institucija BiH do 2030. godine, koji je pripremljen na osnovu Okvira za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH. Njime je definirana zajednička vizija svih nivoa vlasti za prosperitetnu, ekonomski i institucionalno razvijenu BiH, socijalno pravednu državu jednakih mogućnosti za sve njene građane, s razvijenom infrastrukturom, društvom zasnovanim na znanju, gdje se na efikasan način koriste prirodni i drugi resursi, čuva okoliš i njeguje bogatstvo različitosti.

Vijeće ministara BiH ostaje posvećeno provedbi Ciljeva održivog razvoja te će pratiti politiku Evropske unije i država članica u vezi s obavezom praćenja i izvještavanja o njihovom ostvarivanju.

Godišnji Program rada Vijeća ministara BiH na više od 450 stranica, između ostalog, sadrži, plan aktivnosti, pojedinačne preglede donošenja normativno-pravnih akata te zaključivanja međunarodnih bilateralnih ugovora, pristupanja međunarodnim konvencijama i drugim  međunarodnim sporazumima, uz pregled razvojnih, investicijskih i drugih projekata.

Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH dostavit će Program rada Vijeća ministara BiH Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Vezane vijesti

TUZLA