10.5 C
Tuzla
15.06.2024.

Više od 45 miliona KM za programe podrške raseljenima i povratnicima

Na prijedlog Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada FBiH je donijela odluke o usvajanju četiri programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom FBiH za 2023. godinu ovom ministarstvu u ukupnom iznosu od 45.170.000 KM.

Vlada je usvojila i predloženi Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica.

Kada je riječ o programima utroška sredstava, tri donesene odluke obuhvataju tekuće transfere pojedincima, a četvrta se odnosi na kapitalni transfer drugim nivoima vlasti i fondovima.

U sklopu transfera za raseljena lica i povratnike planirana je raspodjela 25.170.000 KM za šest programa. Svrha je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju različitih vrsta pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama.

U okviru transfera za programe povratka u RS planirana je raspodjela 11.000.000 KM za dva programa, za realizaciju ciljeva iz danas usvojenog plana, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama u bh. entitetu Republika Srpska.

Planirana je i raspodjela 4 miliona KM u sklopu tekućeg transfera za zajedničke, međuentitetske i općinske projekte, te projekte sa nevladinim organizacijama. Svrha ovog programa je stvaranje uslova za uspješnu realizaciju pomenutih zajedničkih projekata, s ciljem pružanja pomoći raseljenima, povratnicima i izbjeglicama.

Četvrtim usvojenim programom, u sklopu kapitalnog transfera drugim nivoima vlasti i fondovima, planira se raspodjela 5 miliona KM za podršku implementaciji održivog povratka izbjeglih i prognanih sa područja regije Srebrenica. Cilj je uspješna realizacija raznih infrastrukturnih projekata pomoći iz Plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu, odnosno pružanje pomoći raseljenim osobama, povratnicima i izbjeglicama sa ovog područja.

Sredstva će se raspoređivati prema kriterijima utvrđenim u programima, te u skladu sa Planom povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2023. godinu.

Korisnici su obavezni dodijeljena sredstva utrošiti namjenski i dostaviti izvještaj kojim se dokazuje namjenski utrošak. Način i rokovi izvještavanja o utrošku bit će utvrđeni ugovorima u skladu sa propisanim procedurama za svaki program, odnosno projekt pojedinačno. Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica će pratiti namjenski utrošak dodijeljenih sredstava.

Vezane vijesti

TUZLA