23.9 C
Tuzla
20.05.2024.

Vlada FBiH: Prihvaćena strategija poljoprivrede i ruralnog razvoja FBiH 2021-2027.

Vlada Federacije BiH je danas u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva prihvatila Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Federacije BiH 2021-2027. godina, koja će utvrđenim Prijedlogom odluke biti upućena Parlamentu Federacije BiH na usvajanje.

Ova strategija je osnovni srednjoročni strateško-razvojni dokument kojim se utvrđuju politike, ciljevi i mjere za razvoj poljoprivrede i ruralnih područja u Federaciji BiH u periodu programski usklađenom s periodom trajanja aktualne Zajedničke poljoprivredne politike Evropske unije (do 2027.).

Također, Strategijom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja poljoprivrede i ruralnog razvoja u Federaciji BiH do 2027. godine, način njihovog ostvarivanja, finansijski i institucionalni okvir za provedbu, monitoring, evaluacija i izvještavanja. Definirana su četiri strateška cilja s utvrđenih devet prioriteta u okviru prva tri cilja, te ukupno 22 precizno definirane mjere. Prvi strateški cilj odnosi se na podršku, odnosno poticanje pametnog, otpornog i diversificiranog  sektora poljoprivrede sa zajamčenom povećanom sigurnošću snabdijevanja hranom. Drugi strateški cilj je jačanje primjene ekoloških praksi u proizvodnji kojima se prilagođava i ublažava utjecaj klimatskih promjena, dok je treći strateški cilj jačanje društveno-ekonomske strukture, odnosno održivog razvoja ruralnih područja. Kao četvrti strateški cilj definirana je modernizacija poljoprivrednog sektora poticanjem i razmjenom znanja, inovacija i digitalizacije u poljoprivredi i ruralnim područjima, te promicanjem njihove upotrebe.

Strategija se donosi u uslovima novog zakonskog okvira kojim se ona povezuje s trogodišnjim i godišnjim planiranjem, čime se direktnim sektorskim akterima osigurava sigurniji i predvidljiviji ambijent, s jasnim uvidom u vrste mjera i načine njihovog provođenja. Na ovaj način proizvođači, otkupljivači, prerađivači i drugi sektorski akteri su u poziciji da spremnije i kvalitetnije planiraju proizvodnje, prodaje i investiranja, što bi trebalo rezultirati održivijim razvojem sektora poljoprivrede.

Kako je istaknuto, poljoprivreda je važan sektor ukupne privrede Federacije BiH kako sa aspekta sudjelovanja u stvaranju bruto dodane vrijednosti (BDV), tako i ukupne zaposlenosti stanovništva, te sudjelovanja u vanjsko-trgovinskoj bilanci.

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva bilo je nositelj izrade ovog strateškog dokumenta, te je provelo i proceduru izrade u skladu sa Uredbom o izradi strateških dokumenata u FBiH, a koji je usklađen sa Strategijom razvoja Federacije BiH 2021-2027. Također, u skladu sa Uredbom o evaluaciji strateških dokumenata u FBiH, Ministarstvo je uz pomoć projekta EU4AGRI osiguralo provođenje ex-ante evaluacije Sektorske strategije.

Navedeno je da Strategija, između ostalog, donosi novi pristup razvoju ruralnih područja i povećava obim investicija uz povećanje udjela javnih sredstava u podrškama investiranju. Promovira se novi koncept povezivanja poljoprivrednih proizvođača s otkupljivačima i prerađivačima, baziran na uspostavljanju snažnih proizvođačkih grupa i organizacija proizvođača, s posebnim naglaskom na razvoj poslovanja poljoprivrednih zadruga i organiziranje poljoprivrednika u okviru zadružne organizacije. Stimulira se povećanje kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, uvođenje i održavanje međunarodnih standarda, te smanjenje negativnih utjecaja na okoliš. Direktna plaćanja se pojednostavljuju i pretvaraju u jedinstvena plaćanja po hektaru i po uslovnom grlu stoke, što ostavlja prostor županijskim ministarstvima da svoje proizvodnje koje su za njih od posebne važnosti dodatno podrže iz svojih proračuna, pri čemu bi svi proizvođači na prostoru Federacije BiH trebali imati što ujednačenije uvjete za proizvodnju s obzirom na stepen podrške.

Pored toga, snažno se insistira na jačanju sistema prijenosa znanja i informacija i razvoju moderne poljoprivredne savjetodavne službe. Predviđaju se posebne, dodatne podrške proizvođačima na područjima s prirodnim ograničenjima za poljoprivrednu proizvodnju koja su, inače, ugrožena snažnom depopulacijom i prestanka bavljenja poljoprivredom. Uvodi se posebna linija podrške za mlade poljoprivrednike koji preuzimaju upravljanje poljoprivrednim gazdinstvima s ciljem stabilizacije dohotka i podrške investicijama, priopćeno je iz Ureda Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću.

Vezane vijesti

TUZLA