3.9 C
Tuzla
30.11.2022.

Vlada FBiH usvojila izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za devet mjeseci

Vlada Federacije BiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva financija, usvojila  izvještaj o izvršenju Budžeta FBiH za razdoblje od 1. januara do 30. septembra 2022. godine.

Ukupno ostvareni prihodi i finansiranje Budžeta FBiH u razdoblju januar-septembra  2022. godine iznose 3.935,29 miliona KM, što je 70,30 posto planiranog za 2022. godinu, te su za 18 posto veći u odnosu na ostvarenje u istom razdoblju prethodne godine.

Prihodi od poreza iznosili su 3.215,27 miliona KM. Neporezni prihodi iznosili su 284,17 miliona KM, primljeni tekući transferi 27,49 miliona KM i prihodi po osnovu finaniiranja Budžeta 408,36 miliona KM.

Prihodi od neizravnih poreza u ovom razdoblju su iznosili 1.352,01 milion KM, što je 80 posto planiranih sredstava Budžeta FBiH za 2022. godinu i zabilježili su rast od 166,76 milionna KM u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Ukupno obračunati rashodi i izdaci za devet mjeseci su iznosili 3.592,23 miliona KM. Tekući transferi i drugi tekući rashodi bili su 2.749,53 miliona KM i za 310,25 miliona KM su veći u odnosu na izvršenje u istom razdoblju 2021. godine. Najveća izdvajanja po osnovu tekućih transfera i drugih tekućih rashoda odnose se na isplate penzija (1.886,47 miliona KM), doprinose za zdravstveno osiguranje (21,96 miliona KM), naknade za fizičku onesposobljenost (1,74 miliona KM) i za civilne žrtve rata (18,34 miliona KM). Potom isplate za vojne invalidnine (199,01 milion KM), provedbu Zakona o pravima demobilisani borci- novčana egzistencijalna naknada (37,40 miliona KM), te provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (12,19 miliona KM) i za civilne invalidnine (104,61 miliona KM).

Također je kantonima doznačeno 200 miliona KM na ime finansijske pomoći za provedbu strukturnih reformi i finansiranje/sufinansiranje infrastrukturnih projekata, koji su od značaja za  FBiH u omjeru 50:50 posto.

Što se tiče transfera za zdravstvo ukupno su izdvojena sredstva u iznosu od 56,77 miliona KM.

Kapitalni transferi realizirani su u iznosu od 63,34 miliona KM, što je 60 posto veće ostvarenje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

 

POSLJEDNJE DODANO