18.9 C
Tuzla
31.03.2023.

Vlada FBiH: Utvrđen koeficijent za novčanu naknadu demobilisanim borcima

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku kojom se utvrđuje koeficijent 1 (jedan) za obračun i isplatu mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica za period januar – mart 2023. godine (I kvartal 2023. godine), u okviru Transfera za implementaciju Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, utvrđenog Budžetom FBiH za 2023. godinu.

Na osnovu ovog koeficijenta i utvrđenog iznosa članom 22. Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica, utvrdit će se visina mjesečne novčane egzistencijalne naknade demobiliziranim braniocima i članovima njihovih porodica, za period januar – mart 2023. godine.

Koeficijent će se primjenjivati za period januar – mart 2023. godine, u skladu s raspoloživim sredstvima Budžeta FBiH za ovu godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju ove odluke, Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata su u Budžetu FBiH za 2023. godinu odobrena namjenska sredstva za provođenje Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica – novčana egzistencijalna naknada, u iznosu od 50 miliona KM. Obezbjeđenjem ovih sredstava uređuju se prava, uslovi i postupak za ostvarivanje prava demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.

Također, donošenjem Odluke ispoštovat će se dosljedna primjena ovog zakona, kao i Zakona o budžetima u FBiH i Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2023. godinu.

Inače, januarska naknada za 22.258 demobiliziranih boraca ove godine isplaćena je u ukupnom iznosu od 4.552.825 KM iz  Budžeta FBiH.

POSLJEDNJE DODANO