15 C
Tuzla
01.06.2023.

GIZ i OECD – Poboljšati inovativne prakse i podstaći digitalizaciju

Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) danas je u Sarajevu, u saradnji sa Organizacijom za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD), organiziralo   skup posvećen jačanju inovacija i digitalizacije u malim i srednjim poduzećima (MSP) u BiH.

Programska menadžerica u GIZ-u Eva Naeher je rekla da projekt “Inovacije i digitalizacija malih i srednjih preduzeća u BiH” (EU4DigitalSME), kojeg sufinansiraju Evropska unija i Vlada SR Njemačke, ima za cilj stvoriti povoljno okruženje za mala i srednja poduzeća (MSP) kako bi uspješno provodila digitalizaciju i inovacijske transformacije.

– Naše je težište na digitalizaciji poduzetništva i to najviše malih i srednjih preduzeća i radimo generalno na jačanju digitalizacije, a također i uspostavljanju centara za digitalizaciju. Bitan aspekt podrške jeste i uspostavljanje okvira, politika za osiguranje dobrog okruženja za rad MSP – izjavila je Naeher.

Dodala je da su u saradnji sa partnerom, OECD-om, proveli dvije ankete – jednu koja se bavi uslugama poslovne podrške koje se trenutno pružaju, te drugu koja se bavi identificiranjem potreba MSP. Anketa je, kako je dodala, bila usmjerena na ispitivanje dostupnosti usluga, naročito usluga digitalizacije za MSP, te šta se u tom smislu može unaprijediti.

– Jedan dio istraživanja odnosio se na utvrđivanje kvaliteta usluga i zaključili smo da postoji veoma dobar sistem pružanja usluga, kao i renomirani pružatelji usluga, ali što se tiče nešto složenijih usluga kao što obuke, savjetovanja u oblasti digitalizacije, tu smo utvrdili prostor za poboljšanja – navela je Naeher.

Istraživanje je obuhvatilo i finansijski aspekt, koliko MSP cijene te usluge i koliko su spremna za njih plaćati.

– EU je dosta investirala i izrazila veliki interes za unapređenje poslovnog okruženja jer to doprinosi unapređenju opšteg stanja u zemlji, tako da ćemo mi i naši partneri nastaviti raditi u ovoj oblasti – istakla je Naeher.

Skup je održan u Vanjskotrginskoj komori BiH, a okupio je kreatore politika sa različitih nivoa vlasti u BiH, stručnjake OECD-a i GIZ-a, privrednih komora, privatnog sektora, te nevladinih organizacija.

POSLJEDNJE DODANO

error: Upozorenje: Zaštićen sadržaj!!