30.5 C
Tuzla
22.07.2024.

Predstavnički dom PSBiH danas o PDV-u i VSTV-u

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ombudsmenu za ljudska prava BiH, P.Z.E.I, koji je predložilo Vijeće ministara BiH, a kojim se jačaju kapaciteti te institucije.

Kako je ranije navedeno iz Vijeća ministara BiH, prijedlogom zakona s oznakom „EI“, kao potvrdom određene usklađenosti s legislativom EU u ovoj oblasti, ispunjava se jedna od preporuka Evropske komisije.

Izmjenama i dopunama Zakona omogućava se ombudsmanima da, pored zaštite ljudskih prava, snažnije djeluju i u njihovoj promociji u skladu s Pariškim principima.

Prije sjednice Predstavničkog doma, predviđeno je održavanje sjednice Zajedničke komisije za ljudska prava koja bi u amandmanskoj fazi trebala razmatrati predloženi zakon.

Pred poslanicima bi se trebao naći i Prijedlog zakona o slobodi pristupa informacijama na nivou institucija BiH, P.Z.E.I, čiji je predlagač Vijeće ministara BiH, koje je ranije utvrdilo prijedlog ovog zakona s oznakom EI kao potvrdom odgovarajuće usklađenosti s propisima Evropske unije u ovoj oblasti.

Ustavnopravna komisija Predstavničkog doma bi na sjednici zakazanoj u ponedjeljak prije sjednice Predstavničkog doma trebala u amandmanskoj fazi razmatrati predloženi zakon i dostaviti izvještaj Domu.

Predviđeno je da Predstavnički dom razmatra i principe Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH, P.Z.E.I, koji je predložilo Vijeće ministara BiH.

Usvajanje ovog zakona  važan je iskorak u pravcu ispunjavanja jednog od 14 prioriteta Evropske komisije u procesu pridruživanja Evropskoj uniji.

Donošenjem ovog zakona, koji uvažava odgovarajuća mišljenja i sugestije nadležnih evropskih institucija i tijela, želi se ojačati nezavisnost, odgovornost, efikasnost, profesionalnost i usklađenost pravosudnog sistema koji osigurava vladavinu prava i jednak pristup pravdi u BiH – navedeno je iz Vijeća ministara BiH.

Jedan od zakona koje bi poslanici trebali razmatrati u prvom čitanju je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PDV-u, koji su predložili poslanici Mladen Bosić i Darko Babalj.

Predložene izmjene predviđaju da se PDV plaća posljednjeg dana u mjesecu, a ne 10. u mjesecu kao što je sada slučaj.

Također, izmjene Zakona o PDV-u BiH predviđaju povećanje praga za obaveznu registraciju sa postojećih 50.000 na 100.000 KM.

Predlagači su naveli da je razlog za donošenje zakona sadržan u istaknutoj potrebi poreskih obveznika da im se omogući primjeren rok u kojem su obavezni podnijeti poresku prijavu.

Pojašnjavaju i da je razlog za povećanje granice za registraciju poreskih obveznika sa 50.000 KM na 100.000 KM očigledna potreba, s obzirom na inflatorna kretanja i povećanja cijena roba i usluga u proteklom periodu, kao i predviđanja ekonomskih kretanja za naredni period.

Udruženje poslodavaca u Federaciji BiH i Unija poslodavaca Republike Srpke pozvali su poslanike Predstavničkog doma državnog parlamenta da usvoje predložene izmjene i dopune Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

Vezane vijesti

TUZLA