20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

Sastanci članova CIK-a sa predstavnicima nevladinih organizacija TI BiH i Koalicije ‘Pod lupom’

 U sjedištu Centralne izborne komisije (CIK) BiH u Sarajevu jučer su održani sastanci predsjednika Suada Arnautovića i članova Centralne izborne komisije BiH sa predstavnicima nevladinih organizacija -Transparency International BiH (TI BiH) i Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“.

Na sastancima su uime Transparency International BiH prisustvovali Ivana Korajlić, Milena Mastalo i Srđan Traljić, a ispred Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ Jasmila Pašić, Dario Jovanović i Jelena Tanasković- Mićanović.

Razgovarano je o dosadašnjoj saradnji kao i o budućim aktivnostima. Iskazana je spremnost da se unaprijedi saradnja Centralne izborne komisije BiH i nevladinog sektora u oblasti nadzora nad finansiranjem političkih stranaka i finansiranjem izbornih kampanja. Naglašena je potreba za još aktivnijim angažmanom Transparency International BiH s ciljem unaprjeđenja Zakona o finansiranju političkih stranaka tj. realizacije prvog od 14 prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije po zahtjevu BiH za prijem u Evropsku uniju. TI BiH će organizovati regionalnu, stručnu konferenciju kako bi se kroz razmjenu iskustava došlo do najboljih rješenja primjenjivih u Bosni i Hercegovini.

Također, planirana je organizacija serija obuka za političke stranke, osiguranje podrške putem projekta za razvoj nove funkcionalne aplikacije za imovinske kartone izabranih zvaničnika, finansijsko izvještavanje i nadzor nad finansiranjem političkih stranaka kao i aktivnosti usmjerene ka jačanju kapaciteta Centralne izborne komisije BiH za efikasan i blagovremen nadzor nad finansiranjem političkih stranаka i izbornih kampanja.

U razgovoru sa predstavnicima Koalicije za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ razmijenjena su mišljenja u vezi sa organizacijom treninga za tužioce i policijske službenike u vezi sa nezakonitim pojavama u izbornom procesu kao i sankcionisanjem pritisaka na birače i drugih oblika nezakonitog djelovanja u izbornom procesu. Koalicija za slobodne i poštene izbore „Pod lupom“ će u narednom periodu organizovati niz aktivnosti u vezi sa izbornom reformom u BiH.

Zajednički je ocijenjeno da je potrebno hitno vraćanje rasprave o modalitetima izborne reforme u institucije sistema.

Saradnja između Centralne izborne komisije BiH i ovih nevladinih organizacija je ocijenjena kao vrlo dobra i nastavit će se i u narednom periodu, a naročito u periodu priprema za Lokalne izbore u BiH 2024. godine, saopćeno je iz Ureda za informiranje CIK-a.

Vezane vijesti

TUZLA