5 C
Tuzla
17.04.2024.

Uspostavljena Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH ”Glas za djecu bez roditeljskog staranja”

Na inicijativu organizacije SOS Dječija sela u Bosni i Hercegovini uspostavljena je Platforma za saradnju parlamentaraca FBiH “Glas za djecu bez roditeljskog staranja”.

Platforma, kao dvosmjerni kanal komunikacije između zakonodavne i izvršne vlasti te stručnjaka iz relevantnih oblasti ima za cilj jačanje zajedničkog djelovanja u provođenja procesa deintistucionalizacije i unapređenja sistema socijalne zaštite. Do sada se patformi pridružilo više od 40 parlametnaraca oba doma Parlametna FBiH s kojima je održan radni sastanak.

– Platforma je izuzetno značajna svima nama koji smo u situaciji da donosimo zakonske propise i učestvujemo na taj način u poboljšanju položaja djece bez roditeljskog staranja. Nephodna je sinhronizacija zakonskih okvira na svim nivoima vlasti jer različiti kantoni imaju različite vidove pomoći i izdvajanja sredstava, stoga treba uskladiti i težiti ka ujednačavanju sistema socijalne zaštite – izjavila je predsjedavajuća Predstavničkog doma Parlamenta FBiH Mirjana Marinković-Lepić.

Ministar za rad i socijalnu politiku Federacije Bosne i Hercegovine Adnan Delić osvrnuo se na važnost izrade i implementacije Sektorske strategije te usklađivanje kantonalnih strategija i zakona sa federalnim.

– Svi kažu da je ogledalo svake politike budžet i po budžetu možete vidjeti koliko je vlast zainteresovana za određene oblasti i teme i koliko im je stalo do pojedinih kategorija društva, a ovog puta pričamo o najranjivijim kategorijama, stoga je važno da imamo viziju naših politika i mjera koje se moraju provesti, a koje su definisane strategijom. U sinergiji svih nivoa vlasti, možemo doprinijeti tome, ali je jako važno planirati sredstva u budžetu – rekao je Delić.

Austrijska ambasadorica u Bosni i Hercegovini Ulrike Hartmann istakla je važnost građenja partnerstva između donositelja odluka i nevladinih organizacija.

– Raduje me činjenica da je odziv parlamentarki i parlamentaraca, iz svih stranaka pozicije i opozicije veliki i da je u oba doma Parlamenta Federacije BiH prepoznata potreba i korisnost ovog vida saradnje. Austrijska vlada je podržala izgradnju prvih SOS Dječijih sela u Bosni i Hercegovini i ona su se u toku svog gotovo tridesetogodišnjeg rada potvrdila kao jedan od najuspješnijih davatelja socijalnih usluga u oblasti alternativne brige. Zajednički nam je cilj jačanje cjelokupnog društva, posebno novog naraštaja – kazala je Hartmann.

U okviru Platforme radit će se na oblastima koje su istaknute kao jedan od prioriteta pridruživanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji.

– Za sve nas je ključno ulagati u djecu i mlade, jer su oni naša budućnost. Evropska unija godinama izdvaja velika finansijska sredstva s ciljem unapređenja sektora socijalne zaštite u BiH u skladu sa evropskim standardima. Naše buduće IPA aktivnosti bit će usmjerene na jačanje kapaciteta centara za socijalni rad i vaninstitucionalnih oblika socijalne zaštite, čime će se nastaviti provedba već započetog procesa deinstitucionalizacije socijalne zaštite te transformacija postojećih institucionalnih kapaciteta u smjeru redizajniranja postojećih socijalnih usluga – izjavio je šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu suradnju pri Delegaciji EU u BiH Gianluca Vannini.

Platforma će svim njenim članicama i članovima pružati stručnu podršku i materijale iz navedenih oblasti, ali i stajati na raspolaganju za druga pitanja kojima se budu željeli baviti, a koja se tiču podrške i zaštite djece i mladih bez roditeljskog staranja i porodica u riziku od razdvajanja.

– Deinstitucionalizacije je jedan od ključnih procesa u oblasti socijalne zaštite, i Bosna i Hercegovina mora brže i odlučnije krenuti u sistemsku transformaciju postojećih i razvijanje novih servisa u zajednici kako bismo realizovali ovaj iznimno važan proces. Raduje nas što SOS Dječija sela u BiH godinama svoju ekspertizu stavljaju na raspolaganje institucijama na svim nivoima vlasti i što, osim što pružamo direktnu brigu djeci i mladima bez roditeljskog staranja, zagovaramo poboljšanje sistema socijalne zaštite – izjavio je nacionalni direktor SOS Dječijih sela u BiH Malik Garibija.

Platforma djeluje kroz organizirane kvartalne sastanke koji obuhvataju teme u oblastima socijalne zaštite kao što su Zakon o socijalnim uslugama; izmjene i dopune Zakona o hraniteljstvu; status i prava mladih osoba koje napuštaju alternativnu brigu, a koje su u skladu s preporukama o usklađivanju zakonskih regulativa s UN Konvencijom o pravima djeteta te su obavezujuće u pripremi BiH za pristup EU, saopćeno je iz SOS Dječija sela u BiH.

Vezane vijesti

TUZLA