21.7 C
Tuzla
23.03.2023.

Visoki predstavnik suspendovao primjenu Zakona o nepokretnoj imovini RS

Visoki predstavnik Christian Schmidt donio je danas Obavijest o primjeni Naloga od 12. aprila 2022. na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcionisanje javne vlasti u RS, objavljen u Službenom glasniku Republike Srpske 20. februara 2023. godine.

U obavijesti u članu 1 je navedeno da će se Nalog od 12. aprila 2022. godine (“Službeni glasnik Bosne i Hercegovine”, br. 22/22) primjenjivati na Zakon o nepokretnoj imovini koja se koristi za funkcioniranje javne vlasti (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 16/23) čija primjena se obustavlja do stupanja na snagu konačne odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine ili dok Ustavni sud Bosne i Hercegovine ne donese odluku o privremenim mjerama u svezi s navedenim zakonom.

Visoki predstavnik zadržava pravo da dodatno produži primjenu Naloga od 12. aprila 2022. godine, s ciljem da se obustavi primjena bilo kojeg budućeg zakona ili drugog pravnog akta, kojima se jednostrano regulira pitanje državne imovine na način za koji visoki predstavnik smatra da onemogućava postizanje prihvatljivog i održivog rješenja za pitanje državne imovine.

Ova Obavijest stupa na snagu odmah i objavljuje se na službenim internetskim stranicama Ureda visokog predstavnika. Ova Obavijest objavljuje se odmah u “Službenom glasniku Bosne i Hercegovine”, navedeno je na web stranici OHR-a.

POSLJEDNJE DODANO