12.8 C
Tuzla
24.05.2024.

Za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana iz Budžeta TK izdvojeno više od 200 hiljada KM

Više od 200 hiljade KM planirano je u Budžetu Tuzlanskog kantona za materijalno zbrinjavanje socijalno ugroženih građana, koji imaju status raseljenih osoba. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je Program, te utvrdila uslove, kriterije i postupak za raspodjelu ovih sredstava. Prema ovom Programu 20 hiljada KM predviđeno je za sufinansiranje troškova tzv. socijalno neprofitnog stanova, a dodjeljivat će se na osnovu socijalne anamneze porodica koju Minstarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK dostave, nadležne gradske, odnosno općinske službe.

“ Tako da ministarstvo za one osobe koje ne mogu znači da plate troškove komunalne usluge odnosno troškove smještaja, ministarstvo plaća sa ove odgovarajuće pozicije i to sve zavisi od broja korisnika po gradu odnosno općini, koji u svakom slučaju nije isti za svaki grad, odnosno općinu “ rekao je Anto Iljkić, sekretar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Za sufinansiranje troškova električne energije raseljenim osobama koje su smještene u izbjegličkim naseljima i kućama Holandske vlade bit će izdvojeno oko 94 hiljade KM. Iako je veliki broj raseljenih osoba u proteklim godinama smješten u novoizgrađene stanove po principu socijalno neprofitnog stanovanja, još uvijek određen broj živi u kolektivni centrima u Tuzli, Srebreniku i Banovićima.

“Mislimo da bi možda u naredne dvije do tri godine stvorili se uslovi za potpuno zatvaranje, kolektivni centara odnosno da bi korisnici tih usluga u kolektivnim centrima, koristili usluge stanovanja u stanovima neprofitnog socijalnog stanovanja” kaže Anto Iljkić, sekretar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Preostala sredstva u iznosu od 90. hiljada planirana su za sufinansiranje troškova nabavke ogrjeva raseljenim osobama, koje su smještene u izbjegličkim naseljima i najugoženijim raseljenim porodicama u indvidualnom smještaju.

 

Vezane vijesti

TUZLA