15.5 C
Tuzla
19.05.2024.

Zaštita prava potrošača prioritet u radu kantonalnih inspektora

Budući da je u našoj zemlji na snazi pravilo slobodnog tržišta, čime je pružena mogućnost da trgovci imaju pravo da određuje cijene bez nekih ograničenja, primjetno je skoro svakodnevno povećanje cijena određenih namirnica . Iz Kantonalne uprave za inspekcijske poslove TK ističu da su cijene osnovnih životnih namirnica pod svakodnevnom lupom inspektora, odnosno da se provode kontinuirane kontrole, kako u trgovačkim centrima tako i u maloprodajnim objektima.

“U onom dijelu kada je u pitanju kontrola marži vrše se redovne aktivnosti i nema iskakanja u tom dijelu uglavnom se subjekti nadzora se pridržavaju tih predviđenih ograničenja kada su u pitanju marže onoliko alata koliko mi imamo, a vezano za zakonsku regulativu to se primjenju na terenu” istakao je Selmin Karić, direktor KUIP TK”

Iako je puno razloga koji utiču na povećanje cijena namirnica i energenata u cilju zaštite građana, ali i poštivanja postojećih pravila, tržišni kantonalni inspektori i u narednom periodu nastavit će sa intenzivnom kontrolom trgovinskih objekata. Fokus rada u ovoj godini bit će na zaštiti prava potrošača i na njihov zahtjev će se djelovati po hitnom postupku, a u prošloj godini zabilježeno je više od 1200 zahtjeva.

“Za neizdavanje fiskalnih računa, uslužnost prodavaca, za garantne rokove itd. Zbilja ima priličan broj prijava i građani se ne ustručavaju, a ako je poznat onaj koji je podnio prijavu on dobije i izvještaj nakon izvršenog inspekcijskog nadzora”, istakao je Selmin Karić, direktor KUIP TK

Iako Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove nedostaje uposlenika, u prošloj godini zabilježeni su rezultati veći od planiranih. Kako navode, izvršena su 13 443 inspekcijska nadzora što je više za 16, 4 odsto od planiranog broja. Izdato je 710 rješenja o zabrani rada, te 1439 prekršajnih naloga u vrijednosti od oko milion i 800 hiljada KM, od čega je do sada naplaćeno više od 620 hiljada KM.

Vezane vijesti

TUZLA