20.5 C
Tuzla
15.07.2024.

XII međunarodni naučni skup na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt

Na Evropskom univerzitetu Brčko distrikt BiH održan je XII međunarodni naučni skup na temu „Nasilje – pojavni oblici i mogući načini prevencije“. Na skupu su učestvovali profesori iz dvadeset zemalja, a najviše ih je bilo iz Bosne i Hercegovine sa 124 naučna rada.

Sa porastom broja slučajeva femicida, vršnjačkog maltretiranja i nebrige o prirodi, sve je značajnije govoriti o nasilju i tražiti mehanizme za njegovo sprječavanje. Značaj ove teme prepoznao je i Evropski univerzitet Brčko distrikt, koji je za temu 12. Međunarodnog naučnog skupa izabrao govoriti o nasilju i mogućim načinima njegove prevencije.

Nasilje je širok pojam. Zašto nasilje? Prošle godine smo bili svjedoci, a i jučer smo imali slučaj da se dešavaju ubistva, nasilje u porodici. Uglavnom su žrtve žene, ali ima i muškaraca koji su žrtve nasilja. Može biti više vrsta nasilja tako da smo mi to u našem naučnom skupu u tri toma obradili praktično sve vrste nasilja“, pojasnio je akademik prof. dr. Nedeljko Stanković, predsjednik Savjeta Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

Zadatak učesnika skupa jeste da razjasne fenomen nasilja u teorijskom smislu, da ispitaju faktore koji utiču na povećanje stope nasilja u konkretnoj državi ili svijetu, kao i da ispitaju moguće i najefikasnije načine prevencije nasilja. Isto tako učesnici skupa treba da se osvrnu na moguće načine ublažavanja posljedica nasilja koje se već desilo.

Ta tema nije samo aktuelna nego i alarmantna. Jasno da ima rzaličitih vrsta nasilja i u današnjim radovima koja će ovdje prikazati ili će biti štampani to je obrađeno sa različitih aspekata. Prošle godine smo imali temu o vještačkoj inteligenciji i vidi se kako danas to praktično postaje dio nas. Najvažnije je prepoznati gdje će se pojaviti nasilje i da se to onda određenim mjerama spriječi“, kazao je prof. dr. Radoslav Galić, rektor Evropskog univerziteta Brčko distrikt.

Kako su učesnici skupa naveli, pod nasiljem se podrazumijeva i zagađivanje okoline, uništavanje šuma i prirodnih voda, a nezanemarivi su i svi drugi oblici nasilja. Ipak, nasilje o kojem se najčešće govori i ono koje nažalost preovladava u našem društvu jeste nasilje u porodici.

Nasilje je jedan širi pojam, vidim da je nasilje u porodici ovdje i šire dominantno i ono što je  savremena tema našeg svakodnevnog života. Siguran sam da će omogućiti i olakšati donositeljima odluka i kreatorima politika kako stati na kraj, kako promijeniti svijest naših ljudi kada je riječ o nasilju u porodici, društvu, cyber nasilja i svake druge vrste“, rekao je Anto Domić, dogradonačelnik Brčko distrikta BiH.

Zajedničko svim oblicima nasilja jeste da negativno utiču na lični integritet i razvoj pojedinca, kao i društva u cjelini. Svake godine, Međunarodni naučni skup promiče teme koje su aktuelne u našem društvu i za koje je potrebno iznaći rješenje. Tema 13. naučnog skupa, kako je najavio rektor univerziteta, ticat će se životnih standarda i rješavanja ovog problema.

Vezane vijesti

TUZLA