Danas je Međunarodni dan starijih osoba

TV SLON UZIVO RADI OSLON UZIVO 

Svake godine 1. oktobar se obilježava kao Međunarodni dan starijih osoba. U vremenu u kojem je starenje prepoznato kao jedan od najznačajnijih trendova, neophodno je osigurati veću dobrobit svih osoba, ali i veće napore za smanjenje trajne nejednakosti i poboljšanje uslova života starijih osoba.

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba danas će u Tuzli na Trgu slobode osobe treće životne dobi plesati u društvu djece iz plesnog kluba “Sandoval” sa početkon u 12 sati.

Istraživanje je pokazalo da centre najčešće posjećuju samci, naročito žene koje žive same, što se pozitivno odražava na njihovo zdravlje i dobrobit. Nedostatak ovakvih usluga u lokalnim zajednicama uzrokuje nedovoljnu socijalizaciju starijih osoba, što često rezultira depresijom i pogoršanjem njihovog mentalnog zdravlja.

Ovo istraživanje je također pokazalo korist pristupa zdravog starenja za zdravstveni status starijih osoba koji je mnogo bolji, te oni rjeđe odlaze ljekarima porodične medicine zbog zdravstvenih tegoba. Razlog za to su redovna predavanja o važnim temama za starije osobe kao što su prevencija bolesti, zdrava prehrana, te fizičke aktivnosti koje se organiziraju za članove centara.

Jedan od koraka u pravcu poboljšanja društvenog položaja starijih je i rad nadležnih ministarstava na razvoju strategija za starenje koje će biti završene u ovo vrijeme naredne godine.

Strategije za starenje će omogućiti svim nadležnim institucijama da se aktivno uključe u pružanje odgovarajućih usluga starijim osobama, kako bi se u godinama koje dolaze poboljšao njihov ekonomski i društveni položaj, kao i njihovo zdravlje.