21.7 C
Tuzla
20.07.2024.

Kada se podnosi zahtjev za putničko zdravstveno osiguranje?

Počela je sezona godišnjih i ljetnih odmora a za ovaj period uvijek se vezuje odlazak na more ili neka druga putovanja.

Iako i pored svih lijepih stvari koje se ljudima dešavaju na putovanju tu su i one nepredviđene okolnosti koji mijenjaju gotove sve planove. Stoga je, smatraju stručnjaci važno na vrijeme osigurati svoj boravak.

OSIGURATI PUTNIČKO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Za boravak izvan Bosne i Hercegovine možete ostvariti besplatno putničko zdravstveno osiguranje preko Zavoda zdravstvenog osiguranja TK, a Zahtjev za izdavanje dvojezičnog obrasca, odnosno potvrde podnosi se najkasnije 7 dana prije odlaska osigurane osobe u inostranstvo.

Ovim osigurana osoba ima pravo na hitnu medicinsku pomoć koja podrazumijeva neophodno pružanje medicinske pomoći u cilju otklanjanja opasnosti po život i zdravlje koja se nije mogla predvidjeti niti odgoditi do njenog povratka u Bosnu i Hercegovinu.

Pod hitnom medicinskom pomoći ne smatraju se slučajevi gdje je zdravstvena zaštita bila planirana, odnosno predvidiva, kao što su planirani dijagnostički, odnosno terapijski postupci, operativni zahvati, porođaj i slično.

KOME SE ZAHTJEV I KADA PODNOSI

Osigurana osoba zahtjev podnosi u nadležnoj poslovnici zdravstvenog osiguranja (prema mjestu prebivališta), u kojem navodi državu u kojoj će boraviti, period boravka i članove porodice koji će boraviti u inostranstvu s njom.

Važno je napomenuti da se uz zahtjev prilaže i Ocjena zdravstvenog stanja osigurane osobe, a istu izdaje izabrani porodični ljekar na temelju neposrednog pregleda, uvida u medicinsku karton i potrebnih medicinskih nalaza na osnovu kojih se može utvrditi zdravstveno stanje osiguranika.

Dvojezični obrazac, odnosno potvrda se izdaje na period naznačen na zahtjevu osigurane osobe, a isti ne može biti duži od 30 dana u toku jedne kalendarske godine.

Vezane vijesti

TUZLA